Avís Legal i Política de Privadesa

ATAP és una entitat sense ànim de lucre amb NIF G66351149 i domicili fiscal a CALDERS Plaça Major 6B, Codi Postal 08275, titular de la pàgina web www.queviures.online i de la base o bases de dades de caràcter personal generades amb les dades subministrades pels usuaris.

A efectes del que es preveu a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), s’informa que les dades personals introduïdes voluntàriament en el formulari de contacte seran emmagatzemades a un fitxer o fitxers titularitat de QUEVIURES ONLINE, degudament inscrits.

L’usuari, accepta expressament i de forma lliure, que les seves dades personals siguin tractades per part del prestador per a la realització de les finalitats per a les que han estat facilitades així com pel manteniment, compliment, desenvolupament i control de la relació entre l’usuari i QUEVIURES ONLINE. Així mateix garanteix que les dades personals facilitades són verídiques i assumeix l’obligació de comunicar-ne qualsevol modificació. En el cas que les dades siguin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries per a la seva finalitat, QUEVIURES ONLINE les cancel•larà, esborrarà i/o bloquejarà.

Per la seva part QUEVIURES ONLINE vetllarà que el servidor on s’emmagatzemaran i tractaran les dades personals gaudirà de les mesures de seguretat necessàries per tal d’evitar l’alteració, pèrdua, així com el tractament o accés no autoritzats a les esmentades dades. Per a l’assoliment d’aquesta finalitat l’usuari accepta que el prestador obtingui dades a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

QUEVIURES ONLINE és plenament conscient de l’ús i tractament que se li han de donar a les dades de caràcter personal i, en virtut de la corresponent normativa legal (en particular la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal – LOPD- i la seva normativa de desenvolupament) té implantat un sistema per preservar la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades de caràcter personal.

INCORPORACIÓ DE DADES PERSONALS A FITXERS I EL SEU RESPONSABLE
QUEVIURES ONLINE informa als USUARIS que les dades que ens facilitin podran ser utilitzades per tal de que QUEVIURES ONLINE realitzi enviaments de comunicacions comercials, publicitàries i promocionals per correu electrònic, postal o fax o per altres mitjans de comunicació electrònica equivalents, de publicitat específica dels productes, serveis o ofertes que QUEVIURES ONLINE estimi que poguessin ser del seu interès, d’acord amb el servei demanat, de manera que les dades referents a l’Usuari seran utilitzades per dur a terme aquestes comunicacions i això a l’empara del que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i la Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions, de manera que l’Usuari accepta igualment i autoritza a QUEVIURES ONLINE perquè utilitzem la seva informació personal amb la finalitat de remetre-li la informació comercial a què es refereix aquest paràgraf.
En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà telemàtic equivalent, el fet de facilitar les seves dades a QUEVIURES ONLINE equival a la seva autorització expressa per a l’enviament de publicitat a través d’aquest mitjà.
No obstant això, s’informa que el consentiment que ara ens atorga, per rebre per correu electrònic o mitjà telemàtic equivalent l’esmentada informació, podrà ser revocat en cada comunicat comercial o publicitari que se li faci arribar i, en qualsevol moment, mitjançant notificació dirigida a la següent adreça: comandes@atap.cat Tanmateix, l’Usuari és informat que es podran comunicar les seves dades en cas que existeixi obligació legal i/o contractual.

DRETS QUE ASSISTEIXEN L’USUARI I FORMA D’EXERCICI

QUEVIURES ONLINE informa als Usuaris que, en virtut del que disposa la legislació aprovada al respecte, podran fer valer els seus drets de: Accés, Cancel•lació, Rectificació i, si s’escau, Oposició al tractament de les dades personals de què són titulars.
L’usuari tindrà els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel•lació de les dades, reconeguts en els articles 15 a 17 LOPD. Aquests drets es poden exercir de forma gratuïta remetent sol•licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, mitjançant els següents mitjans:
• Correu electrònic: comandes@atap.cat • Fax dirigit a: QUEVIURES ONLINE . Ref. LOPD al 93 8308030
• Escrit dirigit a: QUEVIURES ONLINE Ref. LOPD, Plaça Major,6B Codi Postal 08275 de Calders per correu postal.

Els servidors del website podran detectar de forma automàtica la direcció IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una direcció IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és enregistrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit i que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir medicions exclusivament estadístiques que permetin conèixer les visites realitzades als serveis web, ordre de visites, punt d’accés, etc.

QUEVIURES ONLINE pel seu propi compte, o el d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de medició, pot utilitzar cookies quan un usuari navegui pel website. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat d’enregistrar les activitats de l’usuari durant el temps de navegació. Les cookies utilitzades pel website s’associen exclusivament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes dades personals d’usuari.

Igualment, QUEVIURES ONLINE garanteix expressament els usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers sense sol•licitud de previ consentiment exprés, informat i inequívoc, per a la cessió concreta.

Ens reservem el dret d’utilitzar la tecnologia “cookies” al lloc web, l’Usuari podrà conèixer en tot moment la política seguida i aplicada en la Política de cookies.

No obstant això, QUEVIURES ONLINE podrà revelar a l’autoritat pública competent les dades personals, així com qualsevol altra informació que estigui en el seu poder a través dels seus sistemes informàtics, previ requeriment, de conformitat amb les disposicions legals aplicables així com revelar dades en cas d’obligació contractual.

Amb la intenció d’establir polítiques de millora contínua és possible que actualitzem la present Política de Privadesa. Us recomanem que la reviseu periòdicament.