Condicions generals de compra

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

Textos Legals Versió 1 11-2019
Les presents condicions generals de compra, regulen el procés de venda en línia de la web www.queviures.online titularitat de l’ Associació de Treballs d’Atenció a les Persones (ATAP) amb CIF G66351149 i registre d’Entitats Jurídiques de Barcelona 54654.

Productes, Serveis, Preus i Tarifes
Els productes oferts en QUEVIURES ONLINE, juntament amb les seves característiques i preu apareixeran en pantalla. El preu dels productes pot estar indicat per unitats, per pes o fraccions de pes. En qualsevol dels tres casos l’usuari indica la quantitat requerida incrementant unitàriament fins arribar a les unitats desitjades de compra. Per facilitar aquest procés en productes pesables s’indica el pes aproximat per unitat. En qualsevol cas, el preu final exacte aplicat a cada comanda i per tant l’imputat en el tiquet de compra serà el registrat en el moment de la preparació de la comanda per part del nostre personal, motiu pel qual hi poden haver petites diferències en el preu final. Els preus indicats en pantalla són en euros i inclouen l’IVA i qualsevol altre impost que fos d’aplicació i seran en tot moment els vigents.
Les imatges que acompanyen els productes oferts són il•lustratives en els nostres productes vegetals o proporcionades pels nostres subministradors en els productes empaquetats, i estan sotmeses als canvis d´embalatge que aquest puguin fer. En qualsevol cas, QUEVIURES ONLINE actualitza contínuament la seva web, perquè el títol i la descripció coincideixin amb la fotografia del producte ofert.
La informació sobre la composició dels productes, ingredients, avisos de salut, així com la informació nutricional dels mateixos que apareix en aquesta web pot ser modificada pels fabricants, per la qual cosa QUEVIURES ONLINE no es fa responsable de les diferències que puguin produir-se respecte de la informació que figuri físicament declarada en el propi producte.
Per tant, et recomanem que llegeixis sempre detingudament les etiquetes, advertiments i instruccions de l’embalatge del producte abans d’utilitzar-lo o consumir-lo, ja que podràs trobar informació més detallada i actualitzada sobre aquest.
QUEVIURES ONLINE, podrà en qualsevol moment afegir nous productes als inclosos en la Web, entenent-se, llevat que es disposi una altra cosa, que els nous productes es regiran pel que disposen en els Termes i Condicions Generals vigents en cada moment.
QUEVIURES ONLINE, es reserva el dret a deixar de facilitar l’accés, en qualsevol moment i sense previ avís, a qualsevol dels productes oferts a la web per motius de disponibilitat, temporalitat o modificacions en l’assortiment de productes en el servei de venda online.
Per procedir a la compra de productes, l’usuari s’haurà de registrar i haurà d’afegir els productes que desitgen adquirir a la Cistella de la Compra, segons les indicacions recollides en pantalla, un cop elegits tots els productes validarà l acceptarà la compra qual cosa suposa la lectura i acceptació irrevocable de totes i cadascuna dels presents termes i condicions generals, així com, si s’escau, de les condicions particulars existents, les quals seran informades a l’Usuari abans d’acceptar la compra dels productes. Un cop registrat l’usuari podrà accedir a “El meu compte”, l’històric de comandes podran ser eliminades pel servidor un cop s’hagi realitzat l’entrega o anul.lació de la mateixa. La cobertura del servei de lliurament a domicili i compra en línia es troba subjecta a la disponibilitat de cobertura logística que QUEVIURES ONLINE tingui en disposició per a cada territori.
Aquesta disponibilitat es gestiona mitjançant els Codis Postals de lliurament, motiu pel qual en cada moment indicarem al llarg del procés de compra la disponibilitat del Codi postal de lliurament per a realitzar el servei sol•licitat. Estem contínuament treballant per ampliar la nostra cobertura i si l’usuari facilita el seu correu electrònic, serà avisat quan el nostre servei tingui cobertura en el seu Codi Postal.
Els preus de compra seran els vigents en el moment en què es realitza la comanda. QUEVIURES ONLINE, comunicant a l’Usuari, es reserva el dret de cancel•lar una comanda si considera que no es donen les condicions adequades per realitzar un transport viable, donat que tractem aliments frescs i es fonamental no trencar la cadena de fred entre el proveïdor i el domicili de l’usuari.
Com més endavant informem, el client pot cancel•lar la seva comanda fins a 24 hores abans de dia assenyalat pel lliurament de la mercaderia, donat que és el temps mínim per iniciar la recollida dels productes als proveïdors.
Igualment, QUEVIURES ONLINE es reserva el dret a cancel•lar qualsevol comanda quan ho consideri oportú, comunicant a l’Usuari i justificant la decisió de no servir la comanda per causes alienes a la seva voluntat o de força major, com poden ser accidents de tràfic, climatologia adversa o robatoris del transport o de les mercaderies. En aquest casos, donarem opció al client a rebre una nova comanda similar tan aviat es solucionen les causes alienes.

Preus dels productes
En tot moment, QUEVIURES ONLINE vetllarà per disposar de preus actualitzats a la pàgina web i en les aplicacions per a dispositius mòbils. No obstant això, en determinats casos els preus dels productes publicats en QUEVIURES ONLINE podran mostrar variacions enfront dels preus dels productes.
Si l’USUARI considera que algun producte té un preu inadequat, o detecta alguna errada a la descripció, disposa del compte de correu comandes@queviures.online per informar-nos.

Tarifes del servei
QUEVIURES ONLINE es reserva el dret de modificar les tarifes de lliurament. Qualsevol canvi al respecte serà comunicat sempre de forma prèvia a la confirmació de la comanda.

Disponibilitat de productes
QUEVIURES ONLINE durà a terme els seus millors esforços per complaure als Usuaris a la demanda dels productes.
En cas de no ser-hi en l’establiment el producte després d’haver-se realitzat la comanda QUEVIURES ONLINE procedirà a comunicar amb el client per proposar la substitució del producte segons les preferències indicades per l’Usuari, en cas contrari o de no poder contactar en el moment de la preparació de la comanda, aquest quedarà sense servir i abonat degudament. En el cas en què el producte sol•licitat i no disponible sigui l’únic de la comanda, aquesta es cancel•larà.
Els usuaris podran incorporar productes que no figurin llistats en QUEVIURES ONLINE a través del correu, comandes@queviures.online
La informació nutricional o de salut sobre els productes que puguin sol•licitar-se i que no estiguin llistats en la plataforma, serà la que porta incorporada el propi producte en el seu envàs”.

Begudes alcohòliques
Les begudes alcohòliques només poden ser comprades per Usuaris majors d’edat, o el que és el mateix, que tenen més de 18 anys d’edat. Mitjançant l’acceptació dels presents Termes Generals d’Ús, l’Usuari manifesta expressament que: (I) és major d’edat; i (II) facilitarà la seva identificació mitjançant el DNI o document acreditatiu equivalent, perquè el PERSONAL DE QUEVIURES ONLINE en el moment del lliurament del servei, pugui verificar la seva majoria d’edat, condició necessària per poder lliurar qualsevol comanda que inclogui begudes alcohòliques.

Pagament
El pagament dels productes per part de l’Usuari es pot fer mitjançant el pagament amb targeta de crèdit o dèbit, i manifesta que les mateixes tenen fons suficients per cobrir tots els costos que resulten de la compra de productes a través del web. Les targetes bancàries acceptades són Visa, Mastercard, American Express i pagaments a traves de pay pal
En el cas que el pagament amb targeta no s’accepti per la plataforma de pagament, s’anul•larà la comanda de l’Usuari.
Les dades registrades per QUEVIURES ONLINE constitueixen la prova de les transaccions fetes entre QUEVIURES ONLINE i els Usuaris. QUEVIURES ONLINE confirmarà la seva comanda a través de l’enviament d’un correu electrònic. En cas de no rebre el mail de confirmació de comanda recomanem verificar el seu correu brossa (spam) i en últim cas contactar amb el mateix mail que s’han registrat a comandes@queviures.online
Per motius de seguretat no es permet la creació de comptes d’usuari en QUEVIURES ONLINE mitjançant serveis de correu electrònic temporals com ara, a títol informatiu i no limitatiu, Spamgourmet, 10minutemail, Jetable, Yopmail, Mailcatch, Guerrillamail, etc.

Seguretat de pagaments
Per a la seva seguretat QUEVIURES ONLINE ha confiat en el sistema de pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit a una passarel•la de pagaments. Les dades bancàries introduïdes són encriptades i transmeses de forma segura als servidors de l’entitat bancària i, posteriorment, són verificats amb el banc emissor per evitar possibles fraus i abusos.
Aquest procediment d’introducció de dades està garantit per la tecnologia d’encriptació SSL (Secure Socket Layer) -128 bits, un dels sistemes de protecció més avançats i eficaços actualment disponibles, gràcies al qual, cap tercer tindrà accés via Internet a aquesta informació relativa a les dades bancàries introduïdes per l’Usuari.
Únicament l’Entitat Financera propietària de la passarel•la de pagament té accés a les dades bancàries vinculades a aquests mitjans de pagament, de manera que QUEVIURES ONLINE no coneix ni registra aquestes dades durant l’operació de pagament ni en qualsevol altre moment.
Per tal de garantir la major seguretat als nostres clients, QUEVIURES ONLINE es reserven el dret de sol•licitar els documents corresponents a la identitat i mitjà de pagament de l’Usuari, previ al lliurament de la comanda.
Al fer una comanda a través de QUEVIURES ONLINE garanteix estar plenament autoritzat per utilitzar la targeta de pagament.

Lliurament
El lliurament de productes es limita a unes zones que es poden consultar al peu de página de la botiga online “Zones d’entrega i punts de recollida” de QUEVIURES ONLINE És demanarà a l’Usuari que triï el lloc del lliurament, havent d’especificar el seu domicili, oficina o centre on volen que se li lliuri el producte, així com telèfon de contacte.
En cas que l’Usuari faciliti a QUEVIURES ONLINE una “direcció de lliurament” que no sigui correcta, QUEVIURES ONLINE no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda sol•licitada per l’Usuari registrat, reservant-se el dret d’anul•lar la compra realitzada.
Tanmateix ja sigui per error del sistema, dels servidors contractats, de programació o de qualsevol altre tipus, les zones d’entrega vinculades a les despeses d’enviament de la comanda seran vàlides les de l’apartat “Zones d’entrega i punts de recollida” ubicat al peu de pàgina de la web.
Grup QUEVIURES ONLINE es compromet a esforçar-se al màxim per al seu lliurament en temps i forma especificats durant el procés de compra.
El comprador rebrà un correu electrònic després de la confirmació de la comanda per la seva part en la pàgina web. Les característiques i condicions de lliurament de la comanda es mostraran també a la pàgina web.
Cada lliurament es considera efectuat a partir de la posada a disposició del producte al client en el lloc assenyalat per ell per al lliurament de la comanda en el moment de la seva contractació.
En el supòsit que QUEVIURES ONLINE es disposés a fer un lliurament en horari concertat a un Usuari i aquest no estigués present en el moment del lliurament, sense haver-ho comunicat a QUEVIURES ONLINE, impedint el lliurament de la mateixa, QUEVIURES ONLINE donarà opció al client a designar, dins del mateix dia, una altre franja horària, sempre que es tingui aquesta disponibilitat a la població on sigui el seu domicili o bé es reintegrarà l’import de la compra a l’esmentat Usuari, restant en tot cas a l’import corresponent, les despeses que s’haguessin meritat com a conseqüència del transport i / o de la preparació de la compra per part d’aquesta, així com els despeses de devolució o comissions bancàries de la passarel•la de pagament..
En cas que el seu paquet arribi deteriorat o cregui que pot estar danyat el seu contingut, és important que ens indiqui la incidència per email a l’adreça comandes@queviures.online o bé trucant al 628662274 al més aviat en un termini màxim de 24 hores a partir de la recepció de la mercaderia.
Tal com hem mencionat, el client pot cancel•lar la seva comanda fins a 24 hores abans del dia previst d´entrega, o bé designar un altre domicili proper (veïns – veïnes), si preveu que finalment no hi serà al domicili previst per rebre la mercaderia.

Factura de compra
L’Usuari rebrà per email després del lliurament un correu electrònic amb el detall dels productes lliurats, els seus preus, descomptes i enviament , l’import total del servei.
L’Usuari que vulgui la factura, haurà de sol•licitar prèviament abans de finalitzar la compra. Aquesta li arribarà a l’adreça de correu facilitada en format PDF per a descarregar posteriorment.

Cancel•lacions
Les cancel•lacions estan lligades al format de comanda i el servei logístic, i per tant, a cada Codi Postal.
L’Usuari podrà cancel•lar la seva comanda sense penalització fins a 24 hores abans del dia de lliurament de la comanda, trucant al servei d’atenció telefònica de QUEVIURES ONLINE 628662274.

Devolucions
Els articles oferts a la nostra web estan avalats per la experiència dels diferents proveïdors. Oferir la màxima qualitat i la millor garantia és el nostre compromís amb els nostres usuaris. Si quan rebis la teva comanda no quedes satisfet, tens un termini de dotze (12) hores, a comptar des de l’hora de recepció per executar el dret de devolució, excepte en aquells productes que hagin de ser conservats en fred i no s’hagués respectat la cadena de fred.
Si el motiu de la devolució és per alguna cosa que no hem fet del tot bé (el producte és defectuós, no és el que tu havies demanat, etc.), nosaltres ens fem càrrec de les despeses de recollida. Si el motiu és un altre (els productes es van servir correctament però no són del teu gust), QUEVIURES ONLINE abonarà el cost dels productes exceptuant les despeses de la devolució que aniran a càrrec de l’usuari.
És a dir, quan els productes es serveixen correctament però no són del grat de l’usuari i s’han tornat dins el termini establert (12 hores a partir de la recepció del producte), QUEVIURES ONLINE abonarà el cost dels productes i les despeses d’enviament (en cas que s’hagin abonat en el moment de la compra) exceptuant les despeses de la devolució que aniran a càrrec de l’usuari.
En el cas que QUEVIURES ONLINE es disposés a fer un lliurament en un lloc i durant un horari prèviament concertats i confirmats per part d’un usuari d’acord a l’estipulat en els presents Termes i Condicions, i el mateix no es trobés en aquest lloc (des d’ara “absència no comunicada”) i durant l’horari prèviament concertats, QUEVIURES ONLINE es reserva de forma unilateral, la facultat de reintegrar l’import de la compra a l’esmentat usuari, restant en tot cas a l’import corresponent, les despeses que s’haguessin meritat com a conseqüència del transport i / o de la preparació de la compra per part d’aquesta, així com les despeses de devolució.
QUEVIURES ONLINE només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:
• El producte ha d’estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar, en la mesura del possible, el seu embalatge i etiquetatge original.
• L’enviament s’ha de fer usant la mateixa caixa o sobre que t’hem enviat, o, si no en algun format similar que garanteixi la devolució en perfecte estat.
• S’ha d’incloure una còpia del tiquet corresponent a al comanda de lliurament dins del paquet, on a més es marquin els productes retornats.

Per iniciar el procés de devolució posa’t en contacte amb nosaltres a través de l’adreça comandes@queviures.online o bé trucant al 628662274
Els béns a retornar estaran, sempre i en tot cas, sense usar, llevat del que disposa l’article 79 del Reial Decret 1/2007, de 16 de novembre.
De conformitat amb la legalitat vigent (article 103 del R. D. Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre), l’anterior no és aplicable, entre d’altres supòsits, a:
• Béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, productes oberts i / o consumits parcialment.
• Béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
• Béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

Dret de desistiment
Per exercir el dret de desistiment, heu de notificar a QUEVIURES ONLINE Plaça Major , 6B Calders (el Moianès) la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca que ho manifesti, (per exemple , una carta enviada per correu postal o bé un correu electrònic a comandes@queviures.online sol•licitant-ho.
Igualment, pot informar-nos del seu dret a desistir del present contracte a través del correu electrònic comandes@queviures.online
Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici de la seva banda d’aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

ANNEX 1 CONDICIONS D’ENVIAMENT I CANCEL•LACIÓ PER CODI POSTAL
Les cancel•lacions de les comandes en els codis postals habilitats podran fer-se amb tres dies d’anterioritat i fins a 24 hores abans del dia de lliurament, pel fet que són enviaments refrigerats i un termini de cancel•lació menor podria trencar a cadena del fred dins del vehicle de lliurament.
Els lliuraments podran fer-se els dijous migdia tarda fins divendres matí. L’Usuari podrà cancel•lar la seva comanda sense penalització fins a 24 hores abans del dia de lliurament amb la confirmació de la comanda, cridant al servei d’atenció telefònica de QUEVIURES ONLINE 628662274 En cas que l’usuari cancel•li la comanda amb una antelació inferior a 12 hores abans del dia de lliurament, QUEVIURES ONLINE realitzarà el reintegrament de l’import de la compra, retenint en tot cas l’import corresponent a les despeses que s’haguessin reportat com a conseqüència del transport i / o de la preparació de la compra per part d’aquesta, així com les despeses de devolució.
En el cas que ens informi que no estarà present en la franja de lliurament acordat, amb antelació de fins a 2 hores abans de l’inici de la franja de lliurament, i si no es pogués, recordar una franja de lliurament diferent, l’import del servei no serà carregat a la targeta. Si bé, sí que serà carregat l’import dels productes peribles.
Per a qualsevol altra consulta pot contactar amb el nostre servei d’atenció al usuari 628662274 o mitjançant comandes@queviures.online

EXEMPCIÓ DE GARANTIES

L’usuari expressament en què l’ús del lloc www.queviures.online i els serveis és completament sota la seva responsabilitat.
El lloc www.queviures.online i el servei es proporcionen en una base “COM ÉS” o bé “COM ES TROBA DISPONIBLE”, sense cap garantia.
Dins la mesura permesa per la llei, s’eximeix a www.queviures.online, titulars, els seus oficials, directors, empleats col.laboradors i agents de tota garantia expressa o implrícites, en connexió amb el lloc web i el seu ús. www.queviures.online no garanteix ni representa la certesa, exactitud o puntualitat del contingut del lloc o dels llocs o el servei accedir a través dels enllaços al lloc. www.queviures.online NI ASSUMEIX CAP RESPONSABILITAT PER (I) ERRORS , INEXACTITUDS, DEL CONTINGUT, (II) DANY PERSONAL O DANY A PROPIETATS, O DANY DE QUALSEVOL NATURALESA que resulti del seu accés i/o ús del lloc (III) ACCÉS I / O ÚS SENSE AUTORITZACIÓ DELS NOSTRES SERVIDORS ASSEGURANCES I / O A QUALSEVOL INFORMACIÓ PERSONAL I / O FINANCERES EMMAGATZEMADA EN ELS MATEIXOS (IV) QUALSEVOL INTERRUPCIÓ O CESACIÓN DE TRANSMISSIÓ DE O CAP AL LLOC (V) QUALSEVOL FALLA, VIRUS, TROYANO o similar QUE PUGUI SER TRANSMÈS DES O / A TRAVÉS DEL NOSTRE LLOC PER UN TERCER,  (VI) QUALSEVOL ERROR O OMISSIÓ AL CONTINGUT O PER QUALSEVOL PÈRDUA O DANY DE QUALSEVOL TIPUS EN EL QUAL S’HAGI INCORREGUT COM RESULTAT DE L’ÚS DEL CONTINGUT ESCRIT AL LLOC, EMAIL ENVIAT MITJANÇANT EL LLOC, TRANSMÈS O FET DISPONIBLE A TRAVÉS DEL NOSTRE LLOC. www.queviures.online NO GARANTEIX, NI S’ADHERIX, NI ASSUMEIX RESPONSABILITAT DE QUALSEVOL PRODUCTE, O SERVEI PUBLICITAT OFERT PER UN TERCER A TRAVÉS DE www.queviures.online O DELS LLOCS ACCEDIT A TRAVÉS DELS ENLLAÇOS AL LLOC www.queviures.online, o que APAREGUIN publicitats EN QUALSEVOL CARTELL O IMATGE DINS DEL LLOC.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

En cap cas www.queviures.online SERÀ RESPONSABLE PER LA INTERRUPCIÓ, SUSPENSIÓ, MODIFICACIÓ, ALTERACIÓ O CANCEL·LACIÓ DEL LLOC O EL SERVEI www.queviures.online, aquestes mateixes condicions s’aplicaran a proveïdors externs que executen softwares i altres aplicacions en aquest lloc web.

INFORMACIÓ AL COMPRADOR SOBRE LA PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
S’informa al comprador de productes d’aquest lloc web, de l’existència d’una plataforma de resolució de litigis en línia.
Conforme a l’Article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013:
“La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia”